De Leencentrale voor Alle kredieten

Elk krediet heeft zijn eigenheid inzake duurtijd, afbetaling, het beoogde doel... zijn typische specialiteiten.  De Leencentrale houdt zich voor de op Uw maat efficiëntste oplossing te kiezen.

U kunt een krediet aanvragen  …

                - als persoonlijke lening,  om een geldreserve te hebben …

                - om andere lopende leningen te groeperen

                - om te renoveren, om Uw woning aangenamer te maken …

                - om een tweedehandswagen aan te kopen …

                - om een vakantie, een huwelijk of andere feesten te financieren …

                - als hypothecaire lening om een woning aan te kopen

                - bij een vermelding op de Nationale Bank

                - of gewoon voor een ander doel

Voor een  VRIJBLIJVENDE SIMULATIE. 

Simuleer snel en zonder enige verplichting de maandelijkse afbetaling van uw lening op afbetaling.

De simulatie is geen aanvaarding !  Het aanbod is onderworpen aan voorwaarden en administratieve procedures. De financiering is onderworpen aan de definitieve overeenkomst door één van onze financiële partners.

 

De lening op afbetaling , ook persoonlijke lening genoemd.

Dit is een financiering die wordt afgesloten voor elk wettelijk doel, voor een vaste duurtijd en die moet worden terugbetaald door een vaste maandsom.  De mogelijkheid om vervroegd terug te betalen kan altijd zonder dat de resterende rente volledig moet worden terugbetaald. Het is de meest gebruikte vorm van lening die gebruikt kan worden voor betaling van een openstaande rekening, een aankoop, een feest, het opknappen van de woning,  de belastingen,  een reis, de elektriciteit …  U kunt vrij over het geleende bedrag beschikken om Uw projecten te financieren en dit onder vast voorwaarden van bedragen en maandelijkse aflossingen.  In combinatie kunt U zelf het bedrag, de maandelijkse afbetaling en het termijn bepalen.   Afbetalen op Uw ritme.

 

Hypothecaire- of woonfinanciering .

Voor nieuwe, toekomstige eigenaars is het geen sinecure om uit het overaanbod de juiste keuze te maken.  Best is info verzamelen bij de meest gekende banken om daarna  vrijblijvend advies in te winnen bij de  Leencentrale.  Niet enkel het percentage van de lening is van belang, ook de levensverzekering of schuldsaldoverzekering, de kosten voor de opening van een zicht- of spaarrekening en de gevraagde kosten voor andere verzekeringen, formules als  tak 21 e.d. spelen een belangrijke rol in de beslissing.

 

Het groeperen van leningen.  

Is een oplossing als de leninglasten van meerdere leningen samen te zwaar beginnen door te wegen.

Door enerzijds alle leningen samen te nemen en op een langere duurtijd te plaatsen kan de maandelijks aflossing heel wat lager uitvallen.  Anderzijds kan ook het percentage van de lening gevoelig verminderd worden door een hypothecair krediet de lenigen te laten overkoepelen waarbij  het krediet hoofdzakelijk tot doel heeft om de onroerende zakelijke rechten te behouden of te  verwerven. Deze  noodzaak moet ingegeven worden als het beste voor de ontlener.

 

Van aanvraag tot uitbetaling.

Stap 1. Uw aanvraag kunt U telefonisch doorgeven of via het aanvraagformulier op de website www.leencentrale.com doorsturen. U kunt ook steeds een afspraak op ons kantoor maken om alles te bespreken. Alle nodige info wordt dadelijk doorgegeven aan de passende kredietinstelling.

Stap 2. Bij aanvaarding wordt U onmiddellijk gecontacteerd en wordt een afspraak gemaakt om langs te komen in ons kantoor. Daar wordt de overeenkomst ondertekend en worden alle details verder besproken.  Alle documenten worden U overhandigd.

Stap 3. Na ondertekening van de nodige documenten worden de gelden wettelijk gestort op de bankrekening van de ontlener.

               

De “zwarte lijst” bij de Nationale Bank.

Bij elke aanvraag moet de Nationale Bank geraadpleegd worden.  Afhankelijk van die raadpleging wordt al dan niet een goedkeuring voor de aangevraagde lening gegeven.  Sta je vermeld op die “zwarte lijst” dan kan je enkel onder bepaalde voorwaarden nog een lening krijgen.  Die goedkeuring vereist een inschrijving in het hypotheekkantoor .

Ben je eigenaar zijn van een woning dan kan alsnog een lening worden aangevraagd.

Op die manier, via het hypothecair krediet, kan de vermelding bij de Nationale Bank geregulariseerd worden en kunt U een nieuwe start nemen. Het krediet heeft als hoofdzakelijk doel de onroerende zakelijke rechten te verwerven of te behouden.

Voor meer info komt U best langs op kantoor of indien nodig komt iemand bij U thuis.

 

Over ons.      

De Oostendse Leencentrale werd opgestart in 1983 als een zelfstandige onderneming na meerdere jaren van opleiding bij vakbekwame professionelen.

Kredietmakelaar is een uitzonderlijke specialiteit geworden.  Om onze cliënten beter te kunnen dienen in de wirwar van regelgevingen met hun verscheidenheid aan mogelijkheden en hun specifieke uitzonderingen kan slechts met kennis van zaken de gunstigste resultaten worden geboekt.

Carmen Vannes is nog steeds de drijvende kracht en stelt nog steeds haar kennis ten dienste van haar klanten.  Door haar uitgebreid netwerk worden klanten, zelfs  van de derde generatie, een oplossing aangeboden voor alle financiële problemen.  Opa’s komen respectvol met de kleinkinderen langs omdat het vertrouwen na al die jaren sterk is gebleven.

Met samenwerkingsakkoorden bij meerdere  bank- en kredietinstellingen in België kan de Oostendse Leencentrale onafhankelijk, en zonder enige opgelegde verplichting of voorwaarde beslissen in het voordeel van de cliënt.

De Oostendse Leencentrale is steeds een veilige haven gebleken.

Want … let op, geld lenen kost ook geld !   

        

 

VRAGEN  & TIPS.

Niet alle vragen kunnen hier aan bod komen. Hebt U specifieke, persoonlijke vragen stel  ze gerust telefonisch via 059/708.728 of 0475/709.567. Even makkelijk is het via ons emailadres carmen.vannes@hotmail.com . We beantwoorden Uw vragen zo vlug als mogelijk.

Hoe wordt een lening aangevraagd, behandeld ?       

                                                                                

Stap 1. Uw aanvraag kunt U telefonisch doorgeven of via het aanvraagformulier op de website www.leencentrale.be doorsturen. U kunt ook steeds een afspraak op ons kantoor maken om alles te bespreken. Alle nodige info wordt dadelijk doorgegeven aan de passende kredietinstelling.  

         

Stap 2. Bij aanvaarding wordt U onmiddellijk gecontacteerd en wordt een afspraak gemaakt om langs te komen in ons kantoor. Daar wordt de overeenkomst ondertekend en worden alle details verder besproken.  Alle documenten worden U overhandigd.

                                                                              

Stap 3. Na ondertekening van de nodige documenten worden de gelden door de kredietmaatschappij wettelijk gestort op de bankrekening van de ontlener.

Wie kan een lening aanvragen ?                                                                                                                       

Iedereen die ouder is dan 18 jaar, inschreven is in België en die een Belgische identiteitskaart heeft. Daarnaast wordt er nagezien of er terugbetaling van de lening mogelijk is. Zo wordt er werkzekerheid gevraagd maar ook invaliditeit, pensioen  worden aanvaard. Ook worden de eventuele bestaande leningen in overweging genomen.

 

Ook bij vermelding bij de Nationale Bank, de zwarte lijst ? 

                                                                          

Bij elke aanvraag moet de Nationale Bank geraadpleegd worden.  Afhankelijk van die raadpleging wordt al dan niet een goedkeuring voor de aangevraagde lening gegeven.  Sta je vermeld op de “zwarte lijst” dan kan je enkel onder bepaalde voorwaarden een lening krijgen indien je eigenaar van een woning bent. Die goedkeuring vereist een inschrijving in het hypotheekkantoor .

Kan een afspraak gemaakt worden op kantoor ?     

                                                                                        

Er kan altijd een afspraak geregeld worden op kantoor. Daar wordt U tot in de details duidelijk gemaakt hoe een lening aangevraagd, verwerkt en uitbetaald wordt.  Ook alle voorwaarden worden U duidelijk gemaakt en de nodige documenten worden U dadelijk overhandigd.  Door de jarenlange ervaring weten we hoe we best te werk gaan en wat voor U voordeliger is.  De aanvraag kan telefonisch of via de website gemaakt worden.

De lening op afbetaling , ook persoonlijke lening genoemd ?       

                                                              

Dit is een financiering die wordt afgesloten voor elk wettelijk doel, voor een vaste duurtijd en die moet worden terugbetaald door een vaste maandsom.  De mogelijkheid om vervroegd terug te betalen kan altijd zonder dat de resterende rente volledig moet worden terugbetaald. Het is de meest gebruikte vorm van lening die gebruikt kan worden voor betaling van een openstaande rekening, een aankoop, een feest, het opknappen van de woning,  de belastingen,  een reis, de elektriciteit …

Ook voor een auto ?          

                                                                                                                            

Inderdaad ook voor een auto. Hier ligt een groot verschil als het  een tweedehandswagen  of een nieuwe betreft.  Voor een nieuwe wagen is de rente namelijk veel lager en moet de garagist U de nodige documenten meegeven om in het dossier te steken.

Hoeveel  kan ik lenen ?      

                                                                                                                                 

Het bedrag dat kan ontleend worden is afhankelijk van de terugbetalingscapaciteit.  Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met het inkomen, de huur en eventueel reeds lopende kredieten.  Aan de hand van die verhouding wordt berekend hoeveel er kan geleend worden.  Het is echter niet noodzakelijk om het maximum bedrag te ontlenen.  Integendeel, U bepaalt wat U nodig hebt en de kredietmaatschappij gaat na of dit al dan niet mogelijk is. 

 

                     

Hoe neem ik contact op ?  

                                                                                                                                 

Uw aanvraag kunt U telefonisch doorgeven of via het aanvraagformulier op de website www.leencentrale.be doorsturen.  U kunt ook steeds een afspraak op ons kantoor maken om alles te bespreken.  Alle nodige info wordt dadelijk doorgegeven aan de passende kredietinstelling.  Voor een hypothecaire aanvraag worden alle details besproken op kantoor zodat aan alle wettelijke verplichtingen kan voldaan worden en wij U dadelijk de nodige documenten kunnen overhandigen.

Op welke manier wordt de lening uitbetaald ?          

                                                                                   

Alle uitbetalingen worden gestort op Uw bankrekening want het is wettelijk verboden om gelden in cash of op welke andere manier dan ook te overhandigen.  Van zodra de lening is goedgekeurd en de overeenkomst is ondertekend, wordt opdracht gegeven aan de kredietinstelling om de gelden te storten. Door de verplichte storting kunt U dan ook niet meer de dag zelf het geleend bedrag ontvangen maar moet worden gewacht totdat Uw bank de gelden op Uw rekening heeft gestort.  Afhankelijk van Uw bankmaatschappij kunt U de volgende dag over het geld beschikken.  De uitbetaling van een hypothecaire lening vraagt de tussenkomst van de notaris. Van zodra de akte bij de notaris verleden is, worden de gelden vrijgemaakt en op Uw rekening gestort.

Hoe vlug kan men een lening krijgen ?      

                                                                                                   

Wettelijk is het verboden om publiciteit te maken over de snelheid van beslissingen en over de snelheid van uitbetaling. Op die vraag mag dan ook niet geantwoord worden.  Als je weet dat onze leencentrale reeds vanaf 1983 bestaat dan kan je niet verwonderd zijn dat wij koploper zijn in de service die we onze klanten aanbieden.

Is vervroegde terugbetaling van de lening mogelijk ?         

                                                                    

Uiteraard, terugbetaling is altijd mogelijk.  Bij een vervroegde terugbetaling van de lening moeten de komende intresten niet meer betaald worden. Bij de ondertekening van de leningsovereenkomst worden alle details daarover uitvoerig toegelicht.

Wat als er reeds bestaande leningen zijn ?     

                                                                                                   

Het is volstrekt mogelijk om meer dan één krediet op te nemen. Hebt U dus reeds een bestaande lening dan kunt U nog een bijkomende lening aangaan.  Het is natuurlijk evident dat ook in dit geval zal nagegaan worden of er voldoende terugbetalingscapaciteit is en of een bijkomende lening niet te zwaar wordt in afbetaling.

Is extra krediet mogelijk ?  

                                                                                                                              

Hebt u een lopende lening en U wilt een bijkomende bedrag lenen dan is dit geen probleem.  Uiteraard zal er worden nagegaan of dat bijkomend krediet geen al te grote belasting voor U is. Anderzijds zal een goedkeuring vlotter verlopen doordat alle persoonlijke gegevens reeds gekend zijn en doordat de leningsmaatschappij het verloop van Uw bestaande betalingen kon evalueren.

Privacy ?   

                                                                                                                                                              

Steeds wordt Uw privacy gerespecteerd.  Alle wettelijke regels worden strikt nageleefd. U kunt steeds navraag doen nopens Uw persoonlijke gegevens om deze te raadplegen, te wijzigen of te schrappen conform de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.  Die vrijwillig opgegeven gegevens worden enkel gebruikt om een lening aan te vragen in het kader van Uw kredietaanbod. Enkel die gegevens worden gevraagd die nodig zijn om een aanvraag op te stellen. Alle gegevens worden bijgehouden en opgenomen in het databestand van de kredietgever. Het email-adres of telefoonnummer kunnen gebruikt worden om U te contacteren. Tevens is er nog het bankgeheim die een extra beveiliging inhoudt voor alle persoonlijke gegevens.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan de Nationale Bank van België ?                                               

 

Elke bank en kredietmaatschappij is verplicht om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België te raadplegen.  Hoofddoel hiervan is om de overmatige schuldenlast te bestrijden.  Al die persoonlijke gegevens worden door de wetgever beschermd en kunnen dus niet zomaar verspreid worden, daar zijn heel strikte regels over zowel voor de NBB als voor de kredietgevers.

Bij niet-betaling wordt mijn loon dan ingehouden ?

                                                                                        

In elke polis wordt een overdracht van loon overeengekomen bij het niet tijdig terugbetalen.  Slechts een deel van het loon kan ingehouden worden,  nooit  het volledig maandloon en dat deel is dan nog beperkt volgens de inkomsten.  Onder bepaalde drempels kan het loon maar beperkt of zelfs niet worden overgedragen.

 

Termijnen voor terugbetaling ?

                                                                                                                               

Om de lenig terug te betalen zijn er termijnen afgesproken waarbinnen het krediet moet terugbetaald worden. Die termijnen zijn afhankelijk van de geleende bedragen. Hoe hoger het bedrag hoe langer de duurtijd om af te betalen.

Intellectueel eigendomsrecht. 

De inhoud van deze website, in de meest uitgebreide zin, is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Oostendse  Leencentrale bvba. Gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, vertaling, bewerking of enig gebruik voor      commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden.  De inhoud van deze website is louter informatief. Oostendse Leencentrale kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige  schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou ontstaan zijn door het gebruik ervan. 

                   .

 
ADRES

Elisabethlaan 39/0001 
8400 Oostende

Ondernemingsnummer : nr 0438464942

Oostendse Leencentrale bvba 

Kredietmakelaar 

CONTACT

Tel:     059/708.728

GSM:  0475/709.567
Fax:    059/709.265

FSMA erkend

Email: carmen.vannes@skynet.be

Let op, geld lenen kost ook geld !!

© 2023 BY FREE LINE CREATIVE STUDIO. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM