PRIVACY.

 

Zowel de OOSTENDSE LEENCENTRALE bvba als ONLINE FINANCE bvba houden zich, naast alle andere wettelijke regels inzake de private levenssfeer, strikt aan de wettelijk opgelegde regels inzake de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van haar klanten.

Inzonderheid wordt General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming gevolgd om het geheel van regels over de gegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Alle gegevens die worden ingezameld, gebruikt, geraadpleegd of verwerkt worden enkel gebruikt om een lening of een verzekering aan te bieden. Alle informatie of communicatie met betrekking tot een gegevensverwerking is makkelijk toegankelijk. Alle redelijke maatregelen worden genomen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens die – uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt – uit te wissen of te verbeteren. Het verzamelen van de nodige persoonsgegevens worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan Oostendse Leencentrale en Online Finance wordt onderworpen.

Het is niet de bedoeling dat Oostendse Leencentrale of Online Finance  de persoonsgegevens zal hergebruiken voor enig ander doel en al helemaal niet voor marketingdoeleinden.  Zelf worden er geen lijsten met die gegevens opgemaakt noch verwerkt.

De gevraagde persoonsgegevens worden beperkt tot wat echt noodzakelijk  is voor het gestelde doeleinde nl. tot het toekennen van een lening of een verzekering.

De gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De bedrijven waarmee Oostendse Leencentrlale en Online Finance samenwerkt, kunnen die persoonsgegevens wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen. Zelf zal Oostendse Leencentrale en Online Finance geen persoonsgegevens bewaren dan voor de duur van het onderzoek om tot het gestelde doel te komen. Iedereen heeft het recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van hun persoonsgegevens. Ook alle hieronder vernoemde maatschappijen voorzien op een makkelijke en transparante manier om dit te doen.

Voorkomend zal binnen de 72 uur een datalek gemeld worden, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

 

 

 

Alle ingewonnen persoonsgegevens worden, afhankelijk van de beoordeling van Oostendse Leencentrale of Online Finance, naar volgende krediet- en verzekeringsmaatschappijen gestuurd. Zij zijn verder verantwoordelijk voor de verwerking en bewaring van de gegevens. Voor meer details over die verwerking kunt U bij hen terecht.

              ELANTIS met zetel te Rue des Clarisses 38 in 4000 Luik (details via Privacy Charter)

              KREFIMA, markiesstraat 1, 1000 Brussel

              Credit Foncier, Louisalaan 209, 1050 Brussel

              Record, Marnixlaan 24, 1000 Brussel

              AXA, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem

              Creafin, Duwyckstraat 17, 2500 Lier

              EB-Lease, Brugstraat 170, 9000 Gent

              Demetris, P. Bayenstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden

              VDK, St. Michielsplein 16, 9000 Gent

              AG, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

              Allianz, Lakensestraat 35, 1000 Brussel

              Elitis, Bld. Baudouin I, 25, 1348 Louvain-La-Neuve

              Afi-Esca, Ch. De Nivelles 81, 1420 Braine-L’alleud

              Patronale, Bld. Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel

              HypoConnect NV, Rue Belliardstraat 3, 1040 Brussel

 

 

ADRES

Elisabethlaan 39/0001 
8400 Oostende

Ondernemingsnummer : nr 0438464942

Oostendse Leencentrale bvba 

Kredietmakelaar 

CONTACT

Tel:     059/708.728

GSM:  0475/709.567
Fax:    059/709.265

FSMA erkend

Email: carmen.vannes@skynet.be

Let op, geld lenen kost ook geld !!

© 2023 BY FREE LINE CREATIVE STUDIO. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM